Kalendár udalostí Jún 2018

piatok, 01.06.2018

Botanická záhrada SPU v Nitre vás pozýva na výstavu Svet korytnačiek, ktorá sa uskutoční 1. - 3. júna 2018 od 9.00 do 17.00 h v priestoroch skleníkov.

piatok, 15.06.2018

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 15. júna o 10.00 uskutoční „zlatá“ promócia“ absolventov Vysokej školy poľnohospodárskej z roku 1968, ktorí si symbolicky obnovia titul „inžinier“. Z rúk rektora SPU Dr. h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., a dekanov príslušných fakúlt – doc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD., (FAPZ), prof. Ing. Jána Tomáša, PhD., (FBP), prof. dr. Ing. Eleny Horskej, (FEM), prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., (TF) a doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD., (FZKI), si slávnostne prevezmú zlaté diplomy.

Pred promočné kolégium svojej alma mater sa po päťdesiatich rokoch vráti 140 absolventov odboru fytotechnika, zootechnika, meliorácie, prevádzka a ekonomika, mechanizácia a trojročného špecializovaného inžinierskeho vysokoškolského štúdia.