Kalendár udalostí Máj 2018

streda, 02.05.2018

2. mája 2018

Vychutnaj si Kirgizsko
Beseda s Michaelou Laukovou, AIESEC Nitra.
Miesto a čas konania: Kongresová sála ŠD A. Bernoláka SPU, 18.00 h

štvrtok, 03.05.2018

3. mája 2018

Divadielko na Osmičke: Kabaret Kaldera
Predstavenie v podaní hercov a hudobníkov univerzitného divadelného súboru SPU ponúkne divákom idylický svet sladkej vône neodolateľne lahodných zákuskov. Budú svedkami vášnivého boja o city, prežijú s hercami a hudobníkmi divadelného súboru lásku i nenávisť. Predstavia sa im popredné univerzitné hviezdy, ktoré sem spadli zo svetovej scény, celebrity, ktoré prešli výcvikom žonglovania v Paríži, tanečnou školou v Amerike, speváckou prípravou v Nemecku a hereckým výcvikom v Rusku. Čaká na nich smršť famóznej hudby a spevu.
Miesto a čas konania: Spoločenská miestnosť ŠD Mladosť, 19.00 h

T. Rice – A. Lloyd Webber: Jesus Christ Superstar
Študentská produkcia rockovej opery, ktorá bude vrcholným podujatím Nitrianskych univerzitných dní, prináša v spracovaní T. Ricea a A. Lloyda Webbera príbeh o poslednom týždni života Ježiša Krista od jeho príchodu do Jeruzalemu až po ukrižovanie prerozprávaný z perspektívy Judáša Iškariotského. Autorom slovenských textov je Ján Štrasser. V predstavení sa pod vedením P. Smolíka (réžia, dramaturgia), M. Štrbáka (hudobné naštudovanie), E. Záhorákovej (choreografia) a A. Čiernej (produkcia) predstavia súčasní i bývalí študenti Katedry hudby PF UKF v Nitre a ich hostia. Predstavenie pre pozvaných hostí sa uskutoční 4. 5. o 18.00 h. V dňoch 3. 5. a 5. 5. 2018 sa odohrajú predstavenia pre širokú verejnosť. Ďalšie informácie získate na Katedre hudby PF UKF v Nitre. Miesto a čas konania: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, 10.00 a 18.00 h

piatok, 11.05.2018

Katedra udržateľného rozvoja a Katedra ekológie FEŠRR SPU v Nitre, Ústav krajinnej ekológie SAV, Centrum Ekologického výskumu MTA vo Vácrátóte, Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV, Múzeum Podzoboria vás pozývajú na medzinárodný seminár krajín Vyšehradskej skupiny 3. TEKedu V4 Tradičné ekologické poznatky a nepísaná história: Od zámeru k aplikáciám – jedlédivo rastúce rastliny.

Podujatie sa uskutoční 11. mája 2018 v Kolíňanoch.

Pozvaný hosť: Bartosz Dobrodej Krzewiński, expert v oblasti jedlých divorastúcich rastlín

Cieľom seminára bude pokračovanie v téme tradičné ekologické poznatky (TEK), v nadväznosti na kurz, ktorý bol úspešne zahájený pred dvoma rokmi. Predmetom budú metódy výskumu, prezentácie prípadových štúdií, ako aj posúdenie možného využitia týchto zdrojov na Slovensku a v krajinách V4.

Pozvánka

Invitation

Info

Univerzitná organizácia Odborového zväzu PŠaV na SPU v spolupráci s manažmentom univerzity a Centrom univerzitného športu organizujú v piatok 11. mája pre všetkých zamestnancov univerzity tretí ročník Športového dňa zamestnancov SPU s bohatou ponukou športových a zábavných aktivít.

Termín: 11. mája 2018,
miesto: športový areál ŠD Mladosť a Športová hala SPU
oficiálne otvorenie: 9.00 h,
vyhlásenie výsledkov: 13.15 h.

Príprava rozvrhu si vyžaduje širšiu spoluprácu, preto vás prosíme o registráciu prostredníctvom dotazníka najneskôr do 4. mája (do 12.00 h). Po tomto termíne bude prihlasovanie skončené a do harmonogramu jednotlivých športov (najmä kolektívnych) budú zaradení iba prihlásení účastníci.

VIAC informácií

 

 

pondelok, 14.05.2018

Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 14. 5. 2018 (pondelok) o 13.00 h v Kongresovom centre, ŠD A. Bernoláka.

Viac na http://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/zasadnutie-akademick%C3%A9ho-sen%C3%A1tu-spu-v-nitre-7145/

streda, 16.05.2018

Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Vás pozývajú na 19. ročník celoslovenského seminára s medzinárodnou účasťou Sieťové a informačné technológie SIT 2018. Podujatie bude súčasťou konferencie Medzinárodné vedecké dni 2018 Nitra, 16. – 17. 5. 2018.

Viac na https://spu.fem.uniag.sk/sit2018/

V Kongresovom centre SPU v ŠD A. Bernoláka sa 16. a 17. mája 2018 uskutoční 15. ročník konferencie MEDZINÁRODNÉ VEDECKÉ DNI 2018 "Smerom k produktívnemu a udržateľnému svetovému poľnohospodárstvu a potravinovým zdrojom". Podujatie poskytne priestor pre manažérov, vrcholových manažérov, akademikov a výskumníkov, ktorí sa zaoberajú problematikou ekonomiky a manažmentu v oblasti agropotravinárskych reťazcov.

Príďte sa podeliť so svojimi názormi na problémy súčasného sveta svojou účasťouna medzinárodnej vedeckej konferencii Medzinárodné vedecké dni 2018.Záštitu nad podujatím prevzali: Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Višegradská asociácia univerzít (VUA ), Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v Nitre, ASECU, EUNIS Slovensko, Junior Chamber International - Slovakia, Asociácia poľnohospodárskych ekonómov na Slovensku. Viac na https://spu.fem.uniag.sk/mvd2018/index.php/sk 

 

sobota, 19.05.2018

Botanická záhrada vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v sobotu 19. mája 2018 od 9.00 do 17.00 h. Vstup do všetkých expozícií pracoviska je voľný. Prehliadka a odborný výklad sú zabezpečené.

pondelok, 21.05.2018

V priestoroch pod aulou SPU sa 21. mája 2018 o 10:00 h uskutoční slávnostné otvorenie Konfuciovej triedy na SPU v Nitre. Na podujatí sa zúčastní aj veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku J.E. Lin Lin,  predstavitelia Konfuciovho inštitútu v Číne, riaditeľka Konfuciovho inštitútu v Bratislave Ing. Petra Kotuliaková, riaditeľka Konfuciovej triedy SPU v Nitre doc. Natália Turčeková, PhD., najvyšší predstavitelia SPU v Nitre a ďalší hostia.

streda, 23.05.2018

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre vás pozýva na PIKNIK FZKI 2018, ktorý sa bude konať 23. mája od 9.30 h v areáli fakulty na Tulipánovej 7. Viac na http://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/pozv%C3%A1nka-na-piknik/

štvrtok, 24.05.2018

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre vás pozýva na desiaty ročník celoslovenskej súťažnej výstavy vín VÍNO SPU 2018.

Organizátor: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Termín a miesto:
24. mája 2018 v priestoroch budovy a areálu Dekanátu FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, Nitra.