Kalendár udalostí Marec 2013

utorok, 19.03.2013

Klub poľnohospodárskych odborníkov pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a  Združenie mladých farmárov Slovenska Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu Aktuálne problémy trhu s pôdou na Slovensku, ktorá sa uskutoční 19. marca 2013 od 9.00 h v Kongresovej sále ŠD A. Bernoláka.

POZVÁNKA

štvrtok, 21.03.2013

Kariérne centrum organizuje 21. 3. 2013 (štvrtok) od 12.00 do 13.00 h v prednáškovej miestnosti S-01 (pavilón FEM) výberovú prednášku pre študentov 2. roč. druhého stupňa štúdia na tému Orientácia vo svete práce. Diskutovať sa bude o aktuálnych možnostiach hľadania zamestnania, absolventskej praxi, doktorandskom štúdiu, poskytovaní príspevkov a podmienkach zaradenia do evidencie na ÚPSVaR. VIAC

nedeľa, 31.03.2013

SPU v Nitre a v spolupráci s členmi Vyšehradskej asociácie univerzít organizujú medzinárodnú letnú školu EURUS 2013, ktorá sa uskutoční 24.6. – 9.7. 2013. Tohtoročnou témou LŠ  je FOOD SCIENCES-HUMAN NUTRITION-AGRIBUSINESS-INNOVATIONS.

Prvý týždeň letnej školy  sa bude konať v Nitre (s jednodňovou exkurziou na BOKU do Viedne) a druhý týždeň v Moskve (Ruská štátna poľnohospodárska univerzita v Moskve) s dvojdňovou exkurziou do St. Peterburgu (Štátna poľnohospodárska univerzita v St. Peterburgu). Letná škola je výbornou príležitosťou pre nové stretnutia so študentmi a učiteľmi z rôznych európskych a ázijskych univerzít a získanie nových informácií a skúseností. Prednášky budú organizované paralelne v anglickom a ruskom jazyku. Za aktívnu účasť získavajú študenti 2 ECTS a certifikát.

Záujemcovia o letnú školu z radov študentov a doktorandov SPU môžu zaslať prihlášku v termíne do 31. marca 2013 na adresu vladislav.valach@uniag.sk, s heslom EURUS 2013.  Náklady na účasť študenta hradia organizátori, študent si dofinancováva účasť na letnej škole vo výške 170 EUR z vlastných zdrojov.

 

APPLICATION FORM 2013