Kalendár udalostí Január 2013

piatok, 18.01.2013

 
tl_files/download/Pictures/Zahranicie/Erasmus Mundus/EranetPlus.jpg.jpgOd 19.11.2012 do 18.01.2013 je možné prihlasovanie na študijný /prednáškový/výskumný pobyt na univerzitách v Rusku v rámci projektu Eranet Mundus, ktorý koordinuje University of Barcelona v Španielsku.
 
Prihlášky sa podávajú online na www.eranetplus.ub.edu.  Bližšie informácie aj na stránke KZVaMP

tl_files/download/Pictures/Zahranicie/Erasmus Mundus/logo_Eranet-Mundus1s.jpgUzávierka prihlášok v rámci projektu ERANET MUNDUS na mobility doktorandov, post - doc a staff bola predĺžená až do 18.1.2013. 

Doktorandi a zamestnanci SPU v Nitre majú možnosť uchádzať sa o štipendium na študijný /prednáškový/výskumný pobyt na partnerských univerzitách v Rusku.

Bližšie informácie o projekte, partnerských inštitúciách a výške grantu nájdete na stránke projektu www.eranetmundus.ub.edu

Vaše prípadné otázky zašlite na adresu lokálnej koordinátorky prorektorky prof. Eleny Horskej (Elena.Horska@gmail.com).

sobota, 19.01.2013

Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, si Vás dovoľujú pozvať na 6. akademický ples nitrianskych univerzít, ktorý sa bude konať 19. januára 2013 od 19.00 h v estrádnej hale Parku kultúry a oddychu v Nitre.

VIAC

 

tl_files/download/Pictures/Novinky/akad_ples/ples2013.jpg

 

utorok, 29.01.2013

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa v utorok  29. januára 2013 o 10.00 h bude konať slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Akademickej obce FBP pri príležitosti 10. výročia vzniku fakulty.