Kalendár udalostí 25.06.2021

pátek, 25.06.2021

Téma: Pôda v poľnohospodárskej krajine – ohrozený prírodný zdroj. Online exkurzia zameraná na informovanosť o pôde v poľnohospodárskej krajine, ktorá priblíži viaceré miesta v rámci prostredia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre: najmenšiu a najstaršiu fungujúcu bioplynovú stanicu na Slovensku (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., FEŠRR SPU v Nitre), možnosti zmiernenia vplyvu technogénnych faktorov na pôdu (prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD., TF SPU v Nitre), štruktúru Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku a vplyv zmeny klímy na hospodárenie (Ing. Ján Lajda, VPP SPU). Zameria sa tiež na biouhlie (doc. Ing. Ján Horák, PhD., KBH, FZKI) či eróziu pôdy a faktory, ktoré ju spôsobujú, ako aj jej dopady na krajinu a ľudské aktivity (Ing. Elena Aydin, PhD., KBH, FZKI). Exkurzia je realizovaná v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy". Projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ. Kód projektu: 310021R571 a v spolupráci s AZU - Aktivita zvyšuje úspech. https://zmenaklimy.sk/
Prednášajúci: Ing. Ján Lajda, VPP SPU, prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., FEŠRR SPU v Nitre, prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD., TF SPU v Nitre, doc. Ing. Ján Horák, PhD. a Ing. Elena Aydin, PhD. z KBH, FZKI SPU v Nitre
Dátum a čas: 25. 6. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru biotechnológie, ekologické a environmentálne vedy, ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, strojárstvo.