Kalendár udalostí 21.06.2021

pondelok, 21.06.2021

Téma: Protipovodňová ochrana mesta Bratislava. Je protipovodňová ochrana nášho hlavného mesta dostatočná? Ochráni nás pred 100-ročnou vodou? Online exkurzia zameraná na informovanosť v rámci protipovodňovej ochrany mesta Bratislava, ktorá predstaví viaceré miesta v okolí Bratislavy - Devín, Karloveské rameno, Starý most, Rača, Modra. Exkurzia je realizovaná v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy". Projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ. Kód projektu: 310021R571 https://zmenaklimy.sk/
Prednášajúci: Ing. Boris Kováč, PhD. a Ing. Tatiana Kaletová PhD., Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. a Katedra krajinného inžinierstva, FZKI SPU v Nitre
Dátum a čas: 21. 6. 2021, 10.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.