Kalendár udalostí 08.06.2021

utorok, 08.06.2021

Srdečne vás pozývame na jubilejný desiaty ročník poľnohospodárskej výstavy Celoslovenské dni poľa -  prehliadky a výstavy odrôd, ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a poľnohospodárskych zvierat, ktorá sa uskutoční 8. - 9. júna 2021 na pozemkoch spoločnosti AGRO Divízia Selice.  Medzi spoluorganizátormi podujatia je aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ktorá sa predstaví v expozícii na hlavnej výstavnej ploche. Okrem prehliadky poľnohospodárskej techniky a poľných pokusov čakajú na návštevníkov ukážky orby a poľných prác historickými traktormi (odborný garant doc. Ing. J. Ďuďák, CSc.) a zaujímavé odborné prednášky zamerané na variabilnú aplikáciu hnojív a ochranných látok, variabilnú hĺbku obrábania pôdy, telematiku a autonómne a robotické systémy v rastlinnej výrobe (odborní garanti: prof. Ing. V. Rataj, PhD. a doc. Ing. M. Macák, PhD.). Organizátorom podujatia, nad ktorým prevzal záštitu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský,  je spoločnosť Profi Press, s.r.o., vydavateľstvo Roľníckych novín a spoločnosť Agro Divízia, s,.r.o., Selice. Viac na https://www.dnipola.sk/