Kalendár udalostí 04.06.2021

štvrtok, 03.06.2021

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Fakulta environmentálneho inžinierstva a geodézie Poľnohospodárskej univerzity v Krakove organizujú jubilejný 25. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie ENVIRO 2021 pod názvom Zníženie rizika nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy v krajine. Podujatie sa uskutoční 3. a 4. júna 2021 online prostredníctvom MS-Teams. Registrácia a ďalšie informácie na https://enviro.uniag.sk/sk-domov