Kalendár udalostí 31.05.2021

pondělí, 31.05.2021

Téma: Online exkurzia so zameraním vplyvu klimatických zmien na ovocinárstvo priblíži účastníkom Emilove sady a priblíži praktické ukážky teoretickú rovinu témy možných rizík a následkov meteorologických extrémov (horúčavy, prívalové dažde), adaptáciu na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, význam závlahových systémov, ochranu pred prívalovými dažďami a protimrazovú ochranu.
Prednášajúci: odborníci z firmy Emilove sady a doc. Ing. Ján Čimo, PhD. z Katedry biometorológie a hydrológie, FZKI SPU v Nitre
Dátum a čas: 31. 5. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo.