Kalendár udalostí 19.05.2021

streda, 19.05.2021

Téma: Súčasný pohľad na služby a sieť Slovak Telekomu - výberová online prednáška zameraná na históriu mobilných sietí po súčasnosť, služby Slovak Telekom, stručné vysvetlenie pojmov poskytovaných služieb, digitálna televízia, IoT.
Prednášajúci: Ing. Róbert Trunkvalter, Slovak Telekom, Sr. konzultant zákazníckych riešení
Dátum a čas: 19. 5. 2021, 15.30 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, strojárstvo, ekologické a environmentálne vedy.