Kalendár udalostí 30.04.2021

pondelok, 26.04.2021

V rámci týždňa športu sa uskutoční i bežecká súťaž. Nakoľko aj v čase pandémie je povolený individuálny šport v prírode, bežci si zasúperia medzi sebou prostredníctvom bežeckej aplikácie Runkeeper GPS Running Trackelink (link na stiahnutie aplikácie pre IOS https://apps.apple.com/us/app/runkeeper-gps-running-tracker/id300235330 a pre Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fitnesskeeper.runkeeper.pro&hl=sk&gl=US), ktorú si zapnú vždy keď pôjdu behať. Aplikácia bude zaznamenávať vzdialenosť ktorú odbehli. Kto odbehne najviac km od pondelka 26. 4. do piatka 30. 4. získa športový pasteur dres. Budú sa hodnotiť prvé tri miesta v zvlášť kategóriách muži a ženy. Kontrolovať koľko súťažiaci odbehli budú „traťoví komisári” prostredníctvom aplikácie. Bližšie informácie ohľadom registrácie a priebehu súťaže budú uverejnené na stránke Študentského spolku Pasteur.
Čas: od 12.00 h (26. 4.) do 12.00 h (30. 4.)
Zodpovedajú: Bc. Michal Lenický (Študentský spolok Pasteur), Bc. Kristián Šár (Študentský spolok Pasteur), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)

Súťaž na sociálnych sieťach s FS ZOBOR. Zapoj sa s nami do súťaže a vyhraj! Môžeš získať 2 ceny – 2 vstupenky na 66. výročie FS ZOBOR v júni 2022, alebo batoh spolu s naším CD.Ako sa zapojiť? Pošli nám fotku s nejakou folklórnou súčiastkou, alebo aj v kroji. Spomedzi všetkých vyberieme dvoch, medzi ktorých rozdelíme ceny.
Čas: 17.00 h (26. 4.) – 17.00 h (7. 5.)
Zodpovedajú: Ing. Kamila Ondrášová, PhD. (FS ZOBOR), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)
streda, 28.04.2021

Medziuniverzitný turnaj SPU vs. UKF
Medziuniverzitný turnaj Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v e-športe.
Zodpovedajú: Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. (Študentské centrum UKF), Bc. Lucia Spodniaková (Študentský parlament UKF), Daniel Ürge (predseda spolku UKF E-Sports), Ing. Romana Janoušková (Akademický senát SPU)
piatok, 30.04.2021

Genetické predurčenie a jeho vplyv na životný štýl a zdravie
Online diskusia s doc. Ing. Radoslavom Židekom, PhD., v okruhoch genetických predispozícií.
Čo všetko ukrýva naša DNA? Čo všetko z nej vieme zistiť?  Ako sa to môže premietnuť v športových výkonoch?
Čas: 18.00 h
Zodpovedajú: Bc. Michal Lenický (Študentský spolok Pasteur), p. Roman Hulan (Útvar univerzitných služieb SPU)

Téma: Prečo a ako zbierať kuchynský odpad z domácností - výberové online prednáška. V súčasnosti sa samosprávy na Slovensku intenzívne venujú riešeniu triedeného zberu kuchynského odpadu z domácností, aby splnili legislatívne povinnosti novely zákona o odpadoch. Prednáška ozrejmí nielen dôvody zavedenia tohto zberu, ale priblíži možnosti jeho realizácie tak, aby spĺňal nie len legislatívne a environmentálne požiadavky, ale bol zároveň aj efektívny.
Prednášajúci: Martina Gaislová, riaditeľka spoločnosti JRK Slovensko s.r.o.
Dátum a čas: 30. 4. 2021, 10.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo.