Kalendár udalostí 28.04.2021

streda, 28.04.2021

Téma: Účtovný proces v medzinárodnej firme - výberová online prednáška v anglickom jazyku v rámci predmetov: Basics of Accounting a International Accounting Standards.
Prednášajúci: Dominik Kitko, manažér oddelenia Services Accounting Operations v spoločnosti IBM
Dátum a čas: 28. 4. 2021, 15.30 - 16.50 h
Online prenos: Cisco Webec Meetings (link bude zverejnený deň pred konaním prednášky)
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.