Kalendár udalostí 28.04.2021

pondělí, 26.04.2021

V rámci týždňa športu sa uskutoční i bežecká súťaž. Nakoľko aj v čase pandémie je povolený individuálny šport v prírode, bežci si zasúperia medzi sebou prostredníctvom bežeckej aplikácie Runkeeper GPS Running Trackelink (link na stiahnutie aplikácie pre IOS https://apps.apple.com/us/app/runkeeper-gps-running-tracker/id300235330 a pre Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fitnesskeeper.runkeeper.pro&hl=sk&gl=US), ktorú si zapnú vždy keď pôjdu behať. Aplikácia bude zaznamenávať vzdialenosť ktorú odbehli. Kto odbehne najviac km od pondelka 26. 4. do piatka 30. 4. získa športový pasteur dres. Budú sa hodnotiť prvé tri miesta v zvlášť kategóriách muži a ženy. Kontrolovať koľko súťažiaci odbehli budú „traťoví komisári” prostredníctvom aplikácie. Bližšie informácie ohľadom registrácie a priebehu súťaže budú uverejnené na stránke Študentského spolku Pasteur.
Čas: od 12.00 h (26. 4.) do 12.00 h (30. 4.)
Zodpovedajú: Bc. Michal Lenický (Študentský spolok Pasteur), Bc. Kristián Šár (Študentský spolok Pasteur), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)

Súťaž na sociálnych sieťach s FS ZOBOR. Zapoj sa s nami do súťaže a vyhraj! Môžeš získať 2 ceny – 2 vstupenky na 66. výročie FS ZOBOR v júni 2022, alebo batoh spolu s naším CD.Ako sa zapojiť? Pošli nám fotku s nejakou folklórnou súčiastkou, alebo aj v kroji. Spomedzi všetkých vyberieme dvoch, medzi ktorých rozdelíme ceny.
Čas: 17.00 h (26. 4.) – 17.00 h (7. 5.)
Zodpovedajú: Ing. Kamila Ondrášová, PhD. (FS ZOBOR), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)
středa, 28.04.2021

Téma: Účtovný proces v medzinárodnej firme - výberová online prednáška v anglickom jazyku v rámci predmetov: Basics of Accounting a International Accounting Standards.
Prednášajúci: Dominik Kitko, manažér oddelenia Services Accounting Operations v spoločnosti IBM
Dátum a čas: 28. 4. 2021, 15.30 - 16.50 h
Online prenos: Cisco Webec Meetings (link bude zverejnený deň pred konaním prednášky)
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Medziuniverzitný turnaj SPU vs. UKF
Medziuniverzitný turnaj Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v e-športe.
Zodpovedajú: Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. (Študentské centrum UKF), Bc. Lucia Spodniaková (Študentský parlament UKF), Daniel Ürge (predseda spolku UKF E-Sports), Ing. Romana Janoušková (Akademický senát SPU)

Rastliny s adaptogénnym účinkom a ich využitie v športovej výžive
Online diskusia s Ing. Evkou Ivanišovou, PhD., o bylinkách s povzbudzujúcim účinkom. Dozviete sa, aké priaznivé účinky pre organizmus majú adaptogény, ako zvyšujú odolnosť nášho tela voči stresovým faktorom, ktoré rastliny ich obsahujú. Povieme si tiež niečo o ich pestovaní a ich konzumácii.
Čas: 18.00 h
Zodpovedajú: Bc. Michal Lenický (Študentský spolok Pasteur), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)

Téma: Kalkulácie nákladov - ich význam v riadení a poznatky z praxe - výberová online prednáška, zameraná na význam a použitie kalkulácií nákladov v riadení a rozhodovaní, druhy kalkulácií nákladov a ich využitie v praxi, chyby, ktoré sa v praxi pri zostavovaní a využívaní kalkulácií vyskytujú a ich dopad na rozhodovanie a finančnú situáciu podniku.
Prednášajúci: Ing. Zoltán Kováč, Deloitte Audit s.r.o., Bratislava, manager (Audit & Assurance)
Dátum a čas: 28. 4. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.