Kalendár udalostí 27.04.2021

pondelok, 26.04.2021

V rámci týždňa športu sa uskutoční i bežecká súťaž. Nakoľko aj v čase pandémie je povolený individuálny šport v prírode, bežci si zasúperia medzi sebou prostredníctvom bežeckej aplikácie Runkeeper GPS Running Trackelink (link na stiahnutie aplikácie pre IOS https://apps.apple.com/us/app/runkeeper-gps-running-tracker/id300235330 a pre Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fitnesskeeper.runkeeper.pro&hl=sk&gl=US), ktorú si zapnú vždy keď pôjdu behať. Aplikácia bude zaznamenávať vzdialenosť ktorú odbehli. Kto odbehne najviac km od pondelka 26. 4. do piatka 30. 4. získa športový pasteur dres. Budú sa hodnotiť prvé tri miesta v zvlášť kategóriách muži a ženy. Kontrolovať koľko súťažiaci odbehli budú „traťoví komisári” prostredníctvom aplikácie. Bližšie informácie ohľadom registrácie a priebehu súťaže budú uverejnené na stránke Študentského spolku Pasteur.
Čas: od 12.00 h (26. 4.) do 12.00 h (30. 4.)
Zodpovedajú: Bc. Michal Lenický (Študentský spolok Pasteur), Bc. Kristián Šár (Študentský spolok Pasteur), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)

Súťaž na sociálnych sieťach s FS ZOBOR. Zapoj sa s nami do súťaže a vyhraj! Môžeš získať 2 ceny – 2 vstupenky na 66. výročie FS ZOBOR v júni 2022, alebo batoh spolu s naším CD.Ako sa zapojiť? Pošli nám fotku s nejakou folklórnou súčiastkou, alebo aj v kroji. Spomedzi všetkých vyberieme dvoch, medzi ktorých rozdelíme ceny.
Čas: 17.00 h (26. 4.) – 17.00 h (7. 5.)
Zodpovedajú: Ing. Kamila Ondrášová, PhD. (FS ZOBOR), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)
utorok, 27.04.2021

Tabata
Intenzívny tréning na celé telo a pre všetkých. Tabatu využívajú v rámci svojich tréningov profesionálni športovci, bežní ľudia v posilňovniach a výnimkou nie sú ani milovníci rozličných skupinových cvičení. Tabata je výbornou voľbou pre všetkých, ktorí chcú neustále zlepšovať svoju kondíciu, ale aj pre tých, ktorí chcú upraviť svoju hmotnosť.
Čas: 17.00 h
Zodpovedajú: Mgr. Lucia Civáňová, PaedDr. Ľubomír Urban (Centrum univerzitného športu SPU)

Spoznaj FS ZOBOR
Kto sme? Čo robíme? Kto medzi nás patrí?V krátkej prezentácii sa dozvieš, kedy a ako FS ZOBOR vznikol, a čo zaujímavé sa udialo počas65 rokov jeho existencie. Uvidíš, kto medzi nás patrí, ako fungujeme, a prečo je nám v súbore tak dobre! :) Krátka prezentácia o súbore, jeho vzniku a histórii. Opis ako súbor funguje, kto
sú jeho členovia a čo sú benefity pre študentov, ktorí sú súčasťou nejakého krúžku.
Čas: 19.00 h
Zodpovedajú: Ing. Kamila Ondrášová, PhD. (FS Zobor), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)

Týždeň bezpečnosti potravín
Odborné prednášky, prezentácie, dotazníkové prieskumy. Podujatie je zamerané na propagáciu bezpečnosti potravín, činnosti Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, činnosť jeho vedeckých výborov, propagáciu národných vedeckých skupín, úlohy odboru bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Súčasne sa bude robiť propagácia bezpečnosti potravín na základných a stredných školách, ako aj medzi spotrebiteľmi pri nakupovaní potravín. Budú prebiehať diskusie s vybranými odborníkmi na aktuálnu tému. Pedagógovia katedry budú v stanovených termínoch poskytovať odborné konzultácie
k aktuálnym problémom bezpečnosti potravín.
Čas: 9.00 – 12.00 h
Zodpovedá: prof. Ing. Jozef Golian, Dr. (Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU)