Kalendár udalostí 26.04.2021

pondelok, 26.04.2021

Analýza mliečnych proteínových prípravkov pre športovcov
Online diskusia spojená s prednáškou doc. Ing. Petra Zajáca, PhD. V prednáške sa budeme zaoberať analýzou mliečnych proteínových prípravkov  pre športovcov, bežne dostupných na našom trhu a vo fitness centrách. Proteínové prípravky boli podrobené chemickej, mikrobiologickej a senzorickej analýze. Zloženie sa analyzovalo pomocou FTIR spektroskopie. Vo výsledkoch sme sa zamerali na porovnanie obsahu tuku a bielkovín a porovnanie týchto hodnôt s hodnotami, ktoré uvádza výrobca na spotrebiteľskom balení.
Čas: 18.00 h
Link: prostredníctvom platformy Zoom Pro + live streaming na Facebooku Študentského spolku Pasteur
Zodpovedajú: Bc. Michal Lenický (Študentský spolok Pasteur), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)

DNA DAY je unikátny deň počas ktorého sa študenti, učitelia a verejnosť môžu dozvedieť viac o genetike. Oficiálnym medzinárodným dňom DNA je 25. apríl kedy si pripomíname objavenie dvojvláknovej štruktúry DNA v roku 1953 a ukončenie projektu ľudského genómu v apríli roku 2003. V tento deň sa po celom svete konajú podujatia a súťaže pre mladých ľudí, študentov a širokú verejnosť. Študenti majú možnosť svoje vedecké projekty prezentovať výskumníkom z tejto oblasti, ako aj sa zúčastniť rôznych prednášok so svetoznámymi  vedeckými osobnosťami. Hlavným prednášajúcim bude tento rok docent Richard Martinello z Yale University Medical School, ktorý sa venuje problematike infekčných vírusových ochorení, prenosu, epidemiológii, dopadu a prevencii zdravotnej starostlivosti spojenej s infekciami vrátane pneumónie spojenej s ventilátormi. Pravidelne vedie rozhovory o tom, ako zabrániť šíreniu vírusu COVID-19. Video: COVID-19 Vaccine FAQ: Dr. Richard Martinello
Čas: 14.00 h
Zodpovedá: RNDr. Veronika Fialková, PhD. (VC AgroBioTech)

V rámci týždňa športu sa uskutoční i bežecká súťaž. Nakoľko aj v čase pandémie je povolený individuálny šport v prírode, bežci si zasúperia medzi sebou prostredníctvom bežeckej aplikácie Runkeeper GPS Running Trackelink (link na stiahnutie aplikácie pre IOS https://apps.apple.com/us/app/runkeeper-gps-running-tracker/id300235330 a pre Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fitnesskeeper.runkeeper.pro&hl=sk&gl=US), ktorú si zapnú vždy keď pôjdu behať. Aplikácia bude zaznamenávať vzdialenosť ktorú odbehli. Kto odbehne najviac km od pondelka 26. 4. do piatka 30. 4. získa športový pasteur dres. Budú sa hodnotiť prvé tri miesta v zvlášť kategóriách muži a ženy. Kontrolovať koľko súťažiaci odbehli budú „traťoví komisári” prostredníctvom aplikácie. Bližšie informácie ohľadom registrácie a priebehu súťaže budú uverejnené na stránke Študentského spolku Pasteur.
Čas: od 12.00 h (26. 4.) do 12.00 h (30. 4.)
Zodpovedajú: Bc. Michal Lenický (Študentský spolok Pasteur), Bc. Kristián Šár (Študentský spolok Pasteur), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)

Súťaž na sociálnych sieťach s FS ZOBOR. Zapoj sa s nami do súťaže a vyhraj! Môžeš získať 2 ceny – 2 vstupenky na 66. výročie FS ZOBOR v júni 2022, alebo batoh spolu s naším CD.Ako sa zapojiť? Pošli nám fotku s nejakou folklórnou súčiastkou, alebo aj v kroji. Spomedzi všetkých vyberieme dvoch, medzi ktorých rozdelíme ceny.
Čas: 17.00 h (26. 4.) – 17.00 h (7. 5.)
Zodpovedajú: Ing. Kamila Ondrášová, PhD. (FS ZOBOR), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)