Kalendár udalostí 22.04.2021

čtvrtek, 22.04.2021

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa 22. apríla 2021 uskutoční Univerzitný deň študentskej vedeckej činnosti. V rámci fakultných študentských vedeckých konferencií môžu študenti I. a II. stupňa štúdia vystúpiť a verejne prezentovať výsledky svojej vedeckej práce.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov:
XXVI. online Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou

Fakulta biotechnológie a potravinárstva:
XIX. online Vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou

Fakulta ekonomiky a manažmentu:
Konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti FEM

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Fakultná študentské vedecká konferencia FEŠRR

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva:
Študentská vedecká konferencia FZKI

Technická fakulta:
Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, strojárstve a odpadovom hospodárstve