Kalendár udalostí 21.04.2021

streda, 21.04.2021

Téma: SMART rozvoj vidieka - výberová online prednáška. Koncept SMART prístupu k rozvoju vidieka, legislatívne rámce, možnosti uplatnenia, skúsenosti z praxe.
Prednášajúci: Ing. Tomáš Kozolka, Regionálna anténa Národná sieť rozvoja vidieka, regionálny koordinátor
Dátum a čas: 21. 4. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.