Kalendár udalostí 20.04.2021

utorok, 20.04.2021

Téma: Podnikateľský deň s JCI Slovensko - výberová online prednáška
Prednášajúci: Marián Meško, Tomáš Brngál, Michal Šaštinský, JCI
Dátum a čas: 20. 4. 2021, 13.30 h
Online prenos: bit.ly/3uP3sQG
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Inovatívne poľnohospodárstvo na Slovensku, jeho budúcnosť a marketingová komunikácia slovenských výrobkov – výberová prednáška. Od roku 2015 OVOZELA družstvo združuje farmárov z rôznych kútov Slovenska, pestuje kvalitné lokálne plodiny pre slovenský trh, prináša chute a vône, ktoré poznáme zo záhrad starých mám, je držiteľom prestížneho svetového certifikátu kvality Global G.A.P., zavlažuje najmä dažďovou vodou, využíva teplo z geotermálnych prameňov a bioplynu, znižuje emisie z dopravy, kompostuje substrát, v ktorom sú zasadené pestované rastliny, používa prirodzenú biologickú ochranu rastlín – chrobáky a hmyz, ktoré sa živia škodcami a čmeliaky, ktoré opeľujú rastliny. Študenti sa oboznámia so súčasným stavom a budúcnosťou inovatívneho poľnohospodárstva na Slovensku, praktickou aplikáciou marketingu v špeciálnej rastlinnej výrobe, ako aj nástrojmi komunikačného mixu, používanými v súčasnom modernom poľnohospodárstve. Odborná garantka: prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., Katedra marketingu a obchodu, FEM, SPU v Nitre, garant: Ing. Peter Šedík, PhD., Centrum výskumných a vzdelávacích projektov, FEM, SPU v Nitre
Prednášajúca: Mgr. Anna Kováčová, marketingová manažérka, Ovozela družstvo, Pražská 11, 811 04 Bratislava
Dátum a čas: 20. 4. 2021 7.15 - 9.00 h a 21. 4. 2021 7.00 - 9.00 h
Prednáška je určená študentom denného štúdia, navštevujúcim predmet marketing.