Kalendár udalostí 15.04.2021

čtvrtek, 15.04.2021

Téma: Moderné informačné systémy pre poľnohospodárstvo - výberová online prednáška zameraná na predstavenie moderných počítačových programov, ktoré majú uplatnenie v poľnohospodárskej prvovýrobe (konvenčný, integrovaný a ekologický systém) a umožňujú pestovateľom na ornej pôde, ovocinárom, vinohradníckom a zeleninárom prehľadne viesť evidenciu vstupov (spotreba hnojív, osív, prípravkov na ochranu rastlín a iné), identifikovať pozemky, ako aj ďalšie možnosti.
Prednášajúci: Ing. Jozef Mikla, ISAT, s.r.o., riaditeľ spoločnosti a hlavný systémový a odborný poradca pre softvér AgroCont
Dátum a čas: 15. 4. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Zelená dohoda a jej dopad na ekonomiku Slovenska - výberová online prednáška pre študentov št. programu kvantitatívne metódy v ekonómii v rámci predmetu makroekonomická analýza. Viac detailov o téme: VÚB mesačník
Prednášajúci: Ing. Zdenko Štefanides, M.S., hlavný ekonóm VÚB a riaditeľ oddelenia Ekonomický prieskum. Je absolventom SPU, odboru automatizované systémy riadenia, PEF. V r. 1997 získal titul Master of Science v aplikovanej ekonometrii a kvantitatívnych analýzach na Cornellovej univerzite v USA. Jeho akademické práce boli zverejnené napríklad vo vedeckých časopisoch Applied Economics a American Journal of Agricultural Economics. Svoju pracovnú kariéru začal na menovom odbore Národnej banky Slovenska v roku 1998. V rokoch 2000-2003 pôsobil na poste viceprezidenta a ekonomického analytika pre krajiny strednej a východnej Európy JP Morgan v Londýne.
Dátum a čas: 15. 4. 2021, 11.00 - 12.30 h
Online prenos: https://bit.ly/3wOz2Ac
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.