Kalendár udalostí 14.04.2021

středa, 14.04.2021

Téma: Inovatívne služby v cestovnom ruchu na príklade mesta Skalica - výberová online prednáška zameraná na prezentáciu inovatívneho zabezpečenia informačných, sprievodcovských a animačných služieb v Skalici.
Prednášajúci: Ing. Renáta Medňanská, vedúca oddelenia marketingu a cestovného ruchu mesta Skalica
Dátum a čas: 14. 4. 2021, 11.00 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Marketing značky Château Topoľčianky na prahu tretieho tisícročia  - výberová online prednáška priblíži históriu a súčasnosť najväčšieho vinárstva na Slovensku. Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. patria k popredným producentom vín v Nitrianskej vinohradníckej oblasti s dlhodobými skúsenosťami a tradíciou. Spoločnosť založená v roku 1993 nadväzuje na úspešnú tradíciu a svoje výrobky predáva pod ochrannou známkou Château Topoľčianky. Študenti sa oboznámia s praktickou aplikáciou marketingu vo vinárstve, ako aj nástrojmi komunikačného mixu – reklamou, osobným predajom, public relations a ďalšími nástrojmi používanými v súčasnom modernom vinárskom svete. Prednáška je určená študentom denného a externého štúdia, zvlášť študentom absolvujúcim predmet marketing, marketing služieb, vidiecky cestovný ruch.
Prednášajúci: Bc. Stela Waldnerová, obchodné oddelenie – degustácie & eventy, Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o
Dátum a čas: 13. 4. 2021 a 14. 4. 2021, 7.00 - 9.00 h
Online prenos: MS Teams (13. 4.) MS Teams (14. 4.)
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Ako získať job v čase pandémie - výberová online prednáška
Prednášajúci: Žofia Lasicová, IBM, Talent Acquisition Manager
Dátum a čas: 14. 4. 2021, 13.30 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Sociálne poľnohospodárstvo ako nástroj sociálneho začlenenia - výberová online prednáška. Obsahom prednášky budú odpovede na otázky: • Čo je to sociálne poľnohospodárstvo? • Kto sú jeho aktéri? • Existuje aj na Slovensku? • Ako môže pomôcť v rozvoji vidieka? Prednášku organizuje Europe Direct Nitra (hostiteľská organizácia Agroinštitút Nitra, štátny podnik) v spolupráci s Katedrou regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR
Prednášajúci: Miloslav Kováč, zakladateľ a predseda OZ Druživa
Dátum a čas: 14. 4. 2021, 13.30 h
Online prenos: https://bit.ly/3g3BFIr
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.