Kalendár udalostí 13.04.2021

úterý, 13.04.2021

Téma: Regionálne rozdiely trhu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku a ich dopad na ekonomiku podniku - inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD., docentka na Katedre práva Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre
Dátum a čas: 13. 4. 2021, 8.00 h
Miesto: poslucháreň S-01, pavilón S (resp. online prenos)

Téma: Riešenie nerovnovážnych stavov a krízových situácií v poľnohospodárskych podnikoch - inauguračná prednáška
Prednášajúci:prof. h. c. doc. Ing. Monika Hudáková, PhD., MBA, docentka na Katedre manažmentu FEM SPU v Nitre
Dátum a čas: 13. 4. 2021, 10.00 h
Miesto: poslucháreň S-01, pavilón S (resp. online prenos)

Téma: Marketing značky Château Topoľčianky na prahu tretieho tisícročia  - výberová online prednáška priblíži históriu a súčasnosť najväčšieho vinárstva na Slovensku. Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. patria k popredným producentom vín v Nitrianskej vinohradníckej oblasti s dlhodobými skúsenosťami a tradíciou. Spoločnosť založená v roku 1993 nadväzuje na úspešnú tradíciu a svoje výrobky predáva pod ochrannou známkou Château Topoľčianky. Študenti sa oboznámia s praktickou aplikáciou marketingu vo vinárstve, ako aj nástrojmi komunikačného mixu – reklamou, osobným predajom, public relations a ďalšími nástrojmi používanými v súčasnom modernom vinárskom svete. Prednáška je určená študentom denného a externého štúdia, zvlášť študentom absolvujúcim predmet marketing, marketing služieb, vidiecky cestovný ruch.
Prednášajúci: Bc. Stela Waldnerová, obchodné oddelenie – degustácie & eventy, Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o
Dátum a čas: 13. 4. 2021 a 14. 4. 2021, 7.00 - 9.00 h
Online prenos: MS Teams (13. 4.) MS Teams (14. 4.)
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.