Kalendár udalostí 12.04.2021

pondělí, 12.04.2021

Téma: Úloha manažmentu ľudských zdrojov v procese implementácie organizačných inovácií - habilitačná prednáška
Prednášajúci: Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.,odborná asistentka na Katedre manažmentu FEM SPU v Nitre
Dátum a čas: 12. 4. 2021, 9.00 h
Miesto: poslucháreň S-01, pavilón S (resp. online prenos)

Téma: Výzvy, príležitosti a inovačné prístupy k udržateľnému manažmentu poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov - inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD., docentka na Katedre manažmentu FEM SPU v Nitre,
Dátum a čas: 12. 4. 2021, 11.00 h
Miesto: poslucháreň S-01, pavilón S (resp. online prenos)