Kalendár udalostí 09.04.2021

pátek, 09.04.2021

Téma: Podpora zdravia a pohody prostredníctvom inkluzívneho vzdelávania (Promoting Health and Well-Being through Inclusive Education) - výberová online prednáška určená pre študentov DPŠ a pre vysokoškolských učiteľov. Témy:  online anonymné cvičenie, profil na jednu stranu (One-Page Profil), myslenie a plánovanie zamerané na človeka, pravidlo 3xBYŤ
Prednášajúci: Miroslava Tokovská, PhD., Associate Professor in Health and Social Sciences, Kristiania University College, Oslo, Nórsko
Dátum a čas: 9. 4. 2021, 13.00 - 14.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru biológia, biotechnológie, ekologické a environmentálne vedy, ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo, strojárstvo.

Téma: Ako reálne vyzerá audit - výberová online prednáška
Prednášajúci: Lukáš Ciran, Peter Kis, PwC (PricewaterhouseCoopers)
Dátum a čas: 9. 4. 2021, 9.00 h
Online prenos: registrácia prostredníctvom linku: https://www.pwc.com/sk/sk/kariera/ako-v-skutocnosti-vyzera-audit.html
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Variabilná aplikácia vstupov a využitie technológie DPZ v presnom poľnohospodárstve - výberová online prednáška zameraná na oblasť variabilnej aplikácie hnojív, využitie "Diaľkového prieskumu Zeme" a praktické skúsenosti z tejto oblasti v rámci podmienok SR.
Prednášajúci: Ing. Stanislav Košán, produktový manažér spoločnosti AGROTRADE GROUP spol. s r.o.
Dátum a čas: 9. 4. 2021, 8.00 - 9.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.