Kalendár udalostí 08.04.2021

čtvrtek, 08.04.2021

Téma: Keď sa politika (ne)zelená - Budovy pre budúcnosť - online webinár. Bežný Slovák minie na náklady spojené s bývaním najväčšiu časť príjmov spomedzi krajín EÚ. Čo je toho príčinou? Združenie "Budovy pre budúcnosť" prináša riešenia, štúdie a tvorbu politík, vďaka ktorým môže Slovensko, ale aj každý z nás, tento stav zmeniť k lepšiemu. Webinár prebieha pod záštitou Národného rozvojového projektu MŠVVaŠ SR - AZU Aktivita zvyšuje úspech; kontaktná osoba: Zuzana Špuntová; spuntova@azu.sk
Prednášajúci: Richard Paksi, analytik/stavebný inžinier - Budovy pre budúcnosť
Dátum a čas: 8. 4. 2021, 17.00 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, strojárstvo.
 

Téma: Podnikanie počas školy? - výberová online prednáška zameraná na podnikanie, startup scénu na Slovensku a hľadanie možností financovania podnikateľského nápadu na slovenskom trhu. Motivačné podujatie sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program; kontaktná osoba: Ing. Sukovská; sukovska@sbagency.sk
Prednášajúci: Denis Sedlák, MSc., konzultant v oblasti startupov s dlhoročnými skúsenosťami z Venture Capitalovej sféry
Dátum a čas: 8. 4. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams ((link bude zaslaný po registrácii na https://www.npc.sk/sk/events/podnikanie-pocas-skoly-ii/; ukončenie registrácie: 7. 4. 2021 do 14.00 h)
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.