Kalendár udalostí 01.04.2021

štvrtok, 01.04.2021

Téma: Ergonómia v priemyselnej praxi - online výberové prednášky v rámci predmetu ergonómia. Prezentované témy: Slovenská ergonomická spoločnosť, poslanie a aktivity – Gašová Martina (SES, o.z., CEIT, a.s.); Priemyselná ergonómia – praktické riešenia – Kramárová Miroslava (CEIT, a.s., SES, o.z.); CERAA a CERAA Glove – Bigošová Eleonóra (KPI, SjF UNIZA, CEIT, a.s.); Výskum v oblasti dynamizácie sedu – Bigošová Eleonóra (KPI, SjF UNIZA, CEIT, a.s.), Zlepšovanie pracovného prostredia znižovaním hlučnosti – Ďungel Ján (CEIT, a.s.)
Prednášajúci:  Gašová Martina (SES, o.z., CEIT, a.s.), Kramárová Miroslava (CEIT, a.s., SES, o.z.),  Bigošová Eleonóra (KPI, SjF UNIZA, CEIT, a.s.),  Ďungel Ján (CEIT, a.s.)
Dátum a čas: 1. 4. 2021, 9.00 - 10.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru strojárstvo.