Kalendár udalostí 31.03.2021

streda, 31.03.2021

Téma: Spotrebiteľské správanie a marketing značky Château Topoľčianky na prahu tretieho tisícročia - výberová online prednáška určená študentom denného štúdia, zvlášť študentom absolvujúcim predmet európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie.
Prednášajúci: Bc. Stela Waldnerová, Obchodné oddelenie – degustácie & eventy, Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o.
Dátum a čas: 31. 3. 2021, 9.00 - 11.00 h
Online prenos: https://bit.ly/2Pe3UIS
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Duševné vlastníctvo - výberová online prednáška zameraná na duševné vlastníctvo, jeho identifikáciu, proces vzniku, určenie vlastníctva a spôsob ochrany.
Prednášajúci: Ing. Lucia Bocková, Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Klientske centrum
Dátum a čas: 31. 3. 2021, 11.00 - 12.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru biológia, biotechnológie, ekologické a environmentálne vedy, ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo, strojárstvo.