Kalendár udalostí 30.03.2021

utorok, 30.03.2021

Téma: Manažment ľudských zdrojov – rola HR Business Partnera v potravinárskej firme - výberová online prednáška
Prednášajúci: Ilona Šimečková, HR Business Partner pre technickú divíziu a Slovensko, Nestlé
Dátum a čas: 30. 3. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment, potravinárstvo.

Téma: Virtuálna návšteva Európskej komisie - výberové online prednášky. Program: 14.00 h EU TRADE POLICY - Obchodná politika EÚ-  Vanda Markovic, Policy Officer - Investment negotiator Directorate-General for Trade, Generálne riaditeľstvo pre obchod; 15.00 h EUROPEAN BUDGET - Petr Mooz (DG BUDG) Senior advisor Directorate-General for Budget, Generálne riaditeľstvo pre rozpočet; 16.00 h THE COMMON AGRICULTURAL POLICY AND GREEN DEAL - Dušan Chrenek (DG CLIMA) Principal Adviser Directorate-General for Climate Action, Generálne riaditeľstvo pre oblasť klímy.
Prednášajúci: Vanda Markovic, Petr Mooz, Dušan Chrenek, Európska komisia (DG Trade, DC Budget, DG Clima)
Dátum a čas: 30. 3. 2021, 13.45 - 17.00 h
Online prenos: Webex
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.