Kalendár udalostí 25.03.2021

štvrtok, 25.03.2021

Téma: Vplyv škodlivej entomofauny na dreviny v podmienkach mestského prostredia - habilitačná prednáška. Habilitačná práca: Výskyt a škodlivá činnosť nepôvodných a inváznych druhov škodcov na drevinách v podmienkach Slovenska
Prednášajúci: Ing. Ján Kollár, PhD., Katedra biotechniky zelene FZKI SPU v Nitre
Dátum a čas: 25. 3. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams

Téma: Príbeh značky Sapotheca - výberová online prednáška zameraná na podnikateľské rady a praktické skúsenosti malej manufaktúry s kozmetikou s veľkým hráčom ako je dm. Dozviete sa ako sa nevzdať aj napriek prvotným neúspechom, ako komunikovať s medzinárodnou franšízou či ako podnikať počas covidu. Motivačné podujatie sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program.
Prednášajúci: Mgr. Norbert Gyürüsi, právnik vo firme Freya Corporation a spolumajiteľ manufaktúry Sapotheca
Dátum a čas: 25. 3. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams (link bude zaslaný po registrácii (https://www.npc.sk/sk/events/pribeh-znacky-sapotheca/; ukončenie registrácie: 24.3.2021 do 14.00 h)
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Vodné toky v 21. storočí – nové prístupy v riešení protipovodňovej ochrany území - online prednáška v rámci podujatia venovanému Svetovému dňu vody, realizovaná v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy". Projekt je spolu-financovaný z fondov EÚ.  Kód projektu: 310021R571 https://zmenaklimy.sk/
Prednášajúci: prof. Ing. Peter Halaj, CSc., Katedra krajinného inžinierstva FZKI
Dátum a čas: 25. 3. 2021, 11.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Retencia vody v krajine ako základ opatrení proti suchu a povodniam, technické a netechnické opatrenia v krajine a urbanizovanom prostredí - online prednáška v rámci podujatia venovanému Svetovému dňu vody a je realizovaná v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy". Projekt je spolu-financovaný z fondov EÚ.  Kód projektu: 310021R571 https://zmenaklimy.sk/
Prednášajúci: prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD., Katedra krajinného inžinierstva FZKI
Dátum a čas: 25. 3. 2021, 10.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Voda v mestách - Status Quo Vadis - výberová online prednáška v rámci podujatia pri príležitosti Svetového dňa vody.
Prednášajúci: doc. Ing. Marek Sokáč, PhD., Ústav hydrológie SAV v Bratislave
Dátum a čas: 25. 3. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Vyhodnotenie fotosúťaže na tému Voda a povodne, vyhlásenie víťazov. Viac informácií na: https://zmenaklimy.sk/aktivity/fotosutaz-a-vystava/
Prednášajúci: Ing. Kristína Candráková, PhD. a Ing. Andrej Tárnik, PhD., Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Dátum a čas: 25. 3. 2021, 12.00 h
Online prenos: MS Teams