Kalendár udalostí 16.03.2021

utorok, 16.03.2021

Téma: Spiace miesta - online webinár. Projekt Spiace miesta sa snaží zmapovať opustené budovy a priestory (nielen) v mestskom prostredí. Zatiaľ iba v rámci Bratislavy, no ambíciou je dostať sa do všetkých kútov Slovenska. Ako by sa dali spiace miesta zobudiť? Odpoveď budeme hľadať spolu s urbanistkou a architektkou Verou Kyseľovou. Webinár prebieha pod záštitou Národného rozvojového projektu MŠVVaŠ SR - AZU Aktivita zvyšuje úspech; kontaktná osoba: Zuzana Špuntová; spuntova@azu.sk
Prednášajúci: Vera Kyseľová - architektka, urbanistka, OZ Spiace miesta
Dátum a čas: 16. 3. 2021, 17.00 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, strojárstvo, biológia.

Téma: General presentation on the role and functioning of the European Commission Presentation on Market Measures (including the Unfair Trading Practices Di - výberová online prednáška. Programme : Login via Webex around 09.15. 09.30 : Marek Beran (DG AGRI) – General presentation on the role and functioning of the European Commission 10.30 : short break 10.40 : Annette Kliemann (DG AGRI) and Judit Szentes (DG AGRI) – Presentation on Market Measures (including the Unfair Trading Practices Directive). 11.40 : end of the online session with the European Commission
Prednášajúci: Marek Beran (DG AGRI) , Annette Kliemann (DG AGRI), Judit Szentes (DG AGRI), Európska komisia
Dátum a čas: 16. 3. 2021, 9.30 - 11.40 h
Online prenos: ecconf.webex.com
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Tvorba efektívnych tímov a motivácia zamestnancov - výberová online prednáška
Prednášajúci: Tibor Molnár, Nestlé, National Field Sales, manažér
Dátum a čas: 16. 3. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment, potravinárstvo.