Kalendár udalostí 09.03.2021

utorok, 09.03.2021

Téma: Telematika a inteligentné riadenie strojového parku v presnom poľnohospodárstve - výberová online prednáška zameraná na charakteristiku a praktické ukážky funkcionality telematického systému využívaného v rámci operatívneho riadenia strojov v presnom poľnohospodárstve.
Prednášajúci: Ing. Martin Kurčík, Agroservis, spol. s.r.o. (technická podpora a manažment systému John Deere FarmSight pre zákazníkov zo SR)
Dátum a čas: 9. 3. 2021, 13.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.