Kalendár udalostí 06.03.2021

pondelok, 01.03.2021

Od 1. do 7. marca 2021 prebieha na Slovensku už 22. ročník podujatia, zviditeľňujúceho knižnice všetkých typov a veľkostí, pod názvom Týždeň slovenských knižníc. Aj Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU sa tradične zapája do tejto akcie a snaží sa hľadať to, čo by na jednej strane pripomenulo jej miesto v kultúrnom (a informačnom) prostredí a na strane druhej oslovilo  čo najväčší počet jej používateľov a návštevníkov. Najmä študenti určite ocenia novú službu...

Viac informácií na stránkach: http://www.slpk.uniag.sk/sk/tsk-2021/