Kalendár udalostí 04.03.2021

pondělí, 01.03.2021

Od 1. do 7. marca 2021 prebieha na Slovensku už 22. ročník podujatia, zviditeľňujúceho knižnice všetkých typov a veľkostí, pod názvom Týždeň slovenských knižníc. Aj Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU sa tradične zapája do tejto akcie a snaží sa hľadať to, čo by na jednej strane pripomenulo jej miesto v kultúrnom (a informačnom) prostredí a na strane druhej oslovilo  čo najväčší počet jej používateľov a návštevníkov. Najmä študenti určite ocenia novú službu...

Viac informácií na stránkach: http://www.slpk.uniag.sk/sk/tsk-2021/

čtvrtek, 04.03.2021

Téma: Tangled Lines: Keď nám siete krivia vlastný sebaobraz - online prednáška zameraná na vplyv internetu a sociálnych médií na spoločnosť a politické systémy. Webinár sa uskutoční pod záštitou Národného rozvojového projektu MŠVVaŠ SR - AZU Aktivita zvyšuje úspech. Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Špuntová; mail: spuntová@azu.sk
Prednášajúci: Tomáš Kriššák, projektový manažér a komunikačný poradca v Nadácii otvorenej spoločnosti, politológ. Zastáva tiež funkciu moderátora v iniciatíve #somtu, stojí za projektom Sebavedomé Slovensko a aktívne sa podieľa na zvyšovaní mediálnej gramotnosti slovenskej verejnosti. Medzi jeho ďalšie aktivity patrí aj práca s mládežou a rozvoj projektov zameraných na zníženie radikalizácie spoločnosti, čo ho priviedlo k produkcii komiksov venovaných osobnostiam slovenských dejín.
Dátum a čas: 4. 3. 2021, 15.00 h
Online prenos: Facebook Projektu AZU https://www.facebook.com/events/257154362658947
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment,biológia, biotechnológie, ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo, strojárstvo.