Kalendár udalostí 03.03.2021

pondělí, 01.03.2021

Od 1. do 7. marca 2021 prebieha na Slovensku už 22. ročník podujatia, zviditeľňujúceho knižnice všetkých typov a veľkostí, pod názvom Týždeň slovenských knižníc. Aj Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU sa tradične zapája do tejto akcie a snaží sa hľadať to, čo by na jednej strane pripomenulo jej miesto v kultúrnom (a informačnom) prostredí a na strane druhej oslovilo  čo najväčší počet jej používateľov a návštevníkov. Najmä študenti určite ocenia novú službu...

Viac informácií na stránkach: http://www.slpk.uniag.sk/sk/tsk-2021/

středa, 03.03.2021

Téma: Retencia vody v krajine ako základ opatrení proti suchu a povodniam, technické a netechnické opatrenia v krajine a urbanizovanom prostredí - online výberová prednáška v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy". Projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ. Kód projektu: 310021R571
Prednášajúci: prof. Ing. Luboš Jurík, PhD.,Katedra krajinného inžinierstva, FZKI SPU v Nitre
Dátum a čas: 3. 3. 2021, 11.00 - 12.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.