Kalendár udalostí 02.03.2021

pondělí, 01.03.2021

Od 1. do 7. marca 2021 prebieha na Slovensku už 22. ročník podujatia, zviditeľňujúceho knižnice všetkých typov a veľkostí, pod názvom Týždeň slovenských knižníc. Aj Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU sa tradične zapája do tejto akcie a snaží sa hľadať to, čo by na jednej strane pripomenulo jej miesto v kultúrnom (a informačnom) prostredí a na strane druhej oslovilo  čo najväčší počet jej používateľov a návštevníkov. Najmä študenti určite ocenia novú službu...

Viac informácií na stránkach: http://www.slpk.uniag.sk/sk/tsk-2021/

úterý, 02.03.2021

Téma: Podnikať alebo nepodnikať na Slovensku v potravinárstve? To je otázka - online výberová prednáška. Oplatí sa založiť si podnikanie v dnešnej náročnej dobe? To je asi tá najťažšia otázka - odpovedať sa na ňu pokúsi Maroš Zeleňák. Mladý podnikateľ začínal v spoločnosti Redbull, neskôr založil vlastný obchod, v ktorom sa venuje výrobe a predaju populárnych "cookies". Marošova vlastná značka AHA Cookies má cveng doma, aj za hranicami Slovenska. Webinár prebehne pod záštitou Národného rozvojového projektu MŠVVaŠ SR - AZU Aktivita zvyšuje úspech.  Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Špuntová; mail: spuntová@azu.sk
Prednášajúci: Maroš Zeleňák, zakladateľ AHA Cookies
Dátum a čas: 2. 3. 2021, 17.00 h
Online prenos: Facebook Projektu AZU - Aktivita zvyšuje úspech https://www.facebook.com/events/857766631737902
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment, biotechnológie, potravinárstvo.

Téma: Pôdne sucho, možnosti jeho určovania, monitorovania a predpovedania - online výberová prednáška v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy".
Prednášajúci: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD., FZKI SPU v Nitre
Dátum a čas: 2. 3. 2021, 13.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.