Kalendár udalostí 25.02.2021

čtvrtek, 25.02.2021

Téma: Lesnícka technika a manipulácia na lesných skladoch - online výberová prednáška zameraná na mobilnú techniku v lesníctve, od výkonných ťažbových strojov až po odvozné prostriedky, určené na sústreďovanie drevnej hmoty. Druhá časť prednášky predstaví manipulačné prostriedky pri spracovaní drevnej hmoty, ich jednotlivé časti a konštrukciu.
Prednášajúci: doc. Ing. Ján Kováč, PhD., Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky, Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
Dátum a čas: 25. 2. 2021, 11.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru strojárstvo.