Kalendár udalostí 24.02.2021

středa, 24.02.2021

Termín: 24. 2. 2021 online

Pre záujemcov bude pripravená interaktívna prehliadka laboratórií a výučbových priestorov fakulty. Študenti TF im poskytnú informácie o štúdiu a študentskom živote, prevedú uchádzačov po priestoroch fakulty a univerzity. Pedagógovia ich budú informovať o výučbových procesoch.

Viac na www.tf.uniag.sk

Téma: Mobilná technika v lesníctve - online výberová prednáška zameraná na  ciele, prípravu a popis skúšok strojov v prevádzkových a laboratórnych podmienkach.
Prednášajúci: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky, Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
Dátum a čas: 24. 2. 2021
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru strojárstvo.