Kalendár udalostí 23.02.2021

utorok, 23.02.2021

Téma: Mobilná technika v lesníctve - online výberová prednáška zameraná na mobilné stroje používané pri ťažbe dreva a manipulácii drevnej hmoty. Hlavné úlohy a časti harvestera. Stroje na sústreďovanie dreva (vývozné súpravy).
Prednášajúci: doc. Ing. Ján Kováč, PhD., Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky, Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
Dátum a čas: 23. 2. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru strojárstvo.