Kalendár udalostí 16.02.2021

utorok, 16.02.2021

Téma: Jednooperačné ťažbovo-dopravné stroje -  online výberová prednáška zameraná na popis jednooperačných ťažbovo-dopravných strojov používaných v lesnom hospodárstve. V prednáške budú bližšie popísané univerzálne kolesové traktory UKT, lesnícke kolesové traktory LKT, traktory používané v lesníctve a výkonnosť strojov a technologické parametre traktorov a ťahačov.
Prednášajúci: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky, Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
Dátum a čas: 16. 2. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru strojárstvo.