Kalendár udalostí 01.02.2021

pondělí, 01.02.2021

Klikni – Navštív – Študuj

Termín: 1. 2. 2021 online

Záujemcovia o štúdium majú možnosť počas celého obdobia podávania prihlášok navštíviť online fakultu v podobe krátkych videí o fakulte a študentskom živote. Virtuálne sa prejsť po priestoroch fakulty a pozrieť si možnosti ubytovania v študentských domovoch SPU. Inšpirovať sa úspešnými absolventmi a šikovnými študentmi fakulty. Vybrať si z ponuky študijných programov, s kompletnými informáciami od uplatnenia absolventa, podmienok prijatia, prijímacej skúšky, termínov, poplatkov až po podanie elektronickej prihlášky. Spätná väzba pre záujemcov je zabezpečená prostredníctvom elektronického zasielania otázok prodekanovi pre štúdium a v stanovených termínoch budú k dispozícii aj online video hovory so zástupcami fakulty.

Viac na https://fapz.uniag.sk/sk/klikni-navstiv-studuj/