Kalendár udalostí 22.01.2021

piatok, 22.01.2021

Participatívny workshop v rámci projektu EIT- Cross KIC RIS.

!Zmena termínu!

Termín: presúva sa z 18. decembra, na 22. januára 2021 od 9:00 do 15:00, online

Hlavným poslaním inkubačných programov je pomoc s validáciou inovácií, produktov alebo služieb. Spájajú v sebe vzdelávací rozmer v kľúčových podnikateľských témach, mentoring expertov z praxe, networking s investormi, ale predovšetkým zvýšenie šancí na úspech na trhu. SPU v Nitre má ambíciu rozbehnúť vlastný koncept inkubátora zameraného na inovácie v agropotravinárstve. Tento koncept však nechceme tvoriť od stola, ale spolu s kľúčovými zúčastnenými stranami a potenciálnymi účastníkmi. Preto sme sa rozhodli zorganizovať participatívny workshop, na ktorom sa spolu pozrieme na aktuálnu ponuku expertíznych činností a služieb, ktorými SPU disponuje. V rámci prípadovej štúdie sa pozrieme na praktické fungovanie startupového akcelerátora zameraného na mestské inovácie. A v praktickej časti rozdiskutujeme možnosti nastavenia systému spolupráce s praxou.

Workshopom vás bude sprevádzať doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., riaditeľka Kancelárie projektových a transferových činností na SPU v Nitre a Ing. Adam Brocka, biznis dizajnér spoluzakladateľ inovačného štúdia  Kiuub.   Kiuub pomáha firmám zlepšovať ich existujúce produkty alebo rozbiehať úplne nové. Adam v ňom má pod palcom tím biznis dizajnérov a zlepšovanie interných aj klientskych inovačných kapacít. Okrem toho rozbehol viacero komunitných projektov. A k inováciám sa dostal vďaka akceleračným programom, v ktorých pomáhal startupom a spoločensky prospešným projektom s nastavením dlhodobej udržateľnosti.

Pre koho je workshop určený?

  • Zástupcovia univerzity a fakúlt
  • Reprezentanti MBA programu Agribusiness&Commerce
  • Doktorandi a post-doktorandi
  • Zástupcovia podnikateľského sektora

Program:

  • Informácie o príprave univerzitného Katalógu expertíznych činností a služieb pre prax
  • Prípadová štúdia: Zákulisie startupového akcelerátora
  • Praktická časť: Ako by sme mohli zlepšiť systém spolupráce s praxou?

Registrácia