Kalendár udalostí 16.12.2020

streda, 16.12.2020

Participatívny workshop v rámci projektu EIT- Cross KIC RIS.

!Zmena termínu!

Termín: presúva sa z 16. decembra, na 20. januára 2021 od 9:00 do 15:00, online

Univerzitná pôda je ideálnym prostredím pre vznik nových myšlienok a prevratných inovácií. Na to, aby z týchto inovácií vznikali produkty a služby, ktoré využíva široká škála zákazníkov je dôležité neustále kultivovať nielen inovačnú, ale aj podnikateľskú povahu univerzity.

  • Ako zabezpečiť efektívny transfer know-how do podnikateľského sektora?
  • Ako prinášať udržateľné inovácie?
  • A ako sme na tom na našej univerzite dnes?

Aj týmto otázkam sa budeme venovať počas participatívneho workshopu spolu s doc. Mgr. Ing. Dankou Moravčíkovou, PhD., riaditeľkou Kancelárie projektových a transferových činností na SPU v Nitre a Ing. Adamom Brockom, biznis dizajnérom a spoluzakladateľom inovačného štúdia  Kiuub.  Kiuub pomáha firmám zlepšovať ich existujúce produkty alebo rozbiehať úplne nové. Adam v ňom má pod palcom tím biznis dizajnérov a zlepšovanie interných aj klientskych inovačných kapacít. Okrem toho rozbehol viacero komunitných projektov. A k inováciám sa dostal vďaka akceleračným programom, v ktorých pomáhal startupom a spoločensky prospešným projektom s nastavením dlhodobej udržateľnosti.
Na workshope sa pozrieme na to, ako pristupovať k budovaniu inovačnej kultúry a podnikateľského modelu na SPU v Nitre. Súčasťou programu je panelová diskusia, ktorej cieľom je pochopenie súčasnej situácie z pohľadu účastníkov. Prostredníctvom metodológie HEInnovate zhodnotíme aktuálny stav, identifikujeme silné aj slabé stránky, ale hlavne príležitosti pre budúcnosť inovačnej a podnikateľskej kultúry na SPU v Nitre.

Pre koho je workshop určený?

  • Zástupcovia univerzity a fakúlt
  • Prodekani zaoberajúci sa spoluprácou s praxou
  • Výskumní pracovníci so záujmom o tému inovácií a transferu know-how do podnikateľského sektora

Program:

  • Význam inovačnej kultúry a podnikateľského modelu pre budúcnosť akademických inštitúcií
  • Metodológia HEInnovate
  • Panelová diskusia k 8 tematickým okruhom sebahodnotiaceho nástroja
  • Praktická časť: sebahodnotenie SPU v Nitre prostredníctvom HEInnovate

Registrácia