Kalendár udalostí 15.12.2020

utorok, 15.12.2020

Téma: VeRKA - Jitka Trevisan: Cesty - cykly - križovatky - online prednáška v rámci cyklu Večerné rozhovory s krajinnými architektmi (VeRKA). Ateliér parkovej tvorby ZS 2020/2021, organizátor a moderátor: Attila Tóth. KEGA 003SPU-4/2020 ZEL:IN:KA Integrácia ZELenej INfraštruktúry do Krajinnej Architektúry.
Prednášajúci: Ing. Jitka Trevisan, AKA, Ateliér Trevisan (ta+), FA ČVUT v Prahe. Autorizovaná krajinná architektka a projektová manažérka s medzinárodnými skúsenosťami a 30 rokmi praxe. Zameriava sa na kreatívne použitie rastlín. Tvorí landart a zachraňuje staré ovocné odrody. Od jesene 2020 vedie Ateliér krajinnej architektúry na FA ČVUT v Prahe.
Dátum a čas: 15. 12. 2020, 17.00 - 18.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, ekonómia a manažment.