Kalendár udalostí 08.12.2020

úterý, 08.12.2020

Téma: Integrovaný manažment povodia: využívanie prírodných zdrojov v kultúrnej krajine v kontexte klimatickej zmeny – online prednáška informačnej aktivity č. 3 - Súbor prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien v rámci projektu “Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy” Kód projektu v ITMS: 310020R571 Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.
Prednášajúca: Ing. Elena Aydin, PhD., Katedra biometeorológie a hydrológie FZKI
Dátum a čas: 8. 12. 2020, 16.15 – 17.15 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Faktor sucha v manažmente krajiny z aspektu klimatických zmien – online prednáška informačnej aktivity č. 3 - Súbor prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien v rámci projektu “Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy” Kód projektu v ITMS: 310020R571 Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.
Prednášajúca: Mgr. Miriam Jarošová, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava
Dátum a čas: 8. 12. 2020, 15.30 – 16.15 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s občianskym združením Podaj mi ruku Nitra organizuje 8. decembra 2020 od 9.00 do 14.00 h v priestoroch pod Aulou SPU Vianočnú zbierku vecí pre rodiny v nepriaznivej životnej situácii: trvanlivé potraviny a sladkosti v neporušených obaloch, drogéria, hračky, detské knihy.

Sprievodné podujatie: predaj vianočných aranžmánov, vencov, sviečok a hand-made výrobkov. Kontakt: maria.holovicova@uniag.sk. Viac informácií