Kalendár udalostí 01.12.2020

pondělí, 30.11.2020

Pozývame vás na 4. ročník seminára Aká bude budúcnosť slovenského zeleninárstva?, Aká bude budúcnosť špeciálnej rastlinnej výroby na Slovensku?, ktorý sa uskutoční online 30. novembra - 1. decembra 2020 pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Cieľom organizátorov - Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska, Ovocinárskej únie SR, Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska a Zemiakarskeho a zeleninárskeho zväzu SR je zlepšovanie prostredia pre slovenských zeleninárov, zemiakarov, ovocinárov a vinohradníkov. Spoluorganizátorom podujatia je Katedra marketingu a obchodu Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
Online prenos: bit.ly/RPPK-TT .
úterý, 01.12.2020

Téma: VeRKA -  Ferdinand Leffler: Krajinný architekt, povolanie snov a poslaní - výberová online prednáška v rámci cyklu Večerné rozhovory s krajinnými architektmi 2020. Organizátor a moderátor: Attila Tóth KEGA 003SPU-4/2020 ZEL:IN:KA Integrácia ZELenej INfraštruktúry do Krajinnej Architektúry
Prednášajúci: Ferdinand Leffler, Ateliér Flera, ČR, predstaví zopár realizovaných projektov, na príklade ktorých porozpráva o priebehu projektovania a realizácie a pokúsi sa budúcim a súčasným kolegom pripomenúť, akú významnú úlohu hrá práca s každou záhradou v kontexte mestského životného prostredia.
Dátum a čas: 1. 12. 2020, 17.00 - 18.30  h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo

Téma: Praktická aplikácia kalkulácií nákladov v poľnohospodárskom podniku - výberová online prednáška v rámci predmetu kalkulácie a rozpočty. Prednášku pre študentov, pedagógov, výskumníkov a ostatných záujemcov organizuje Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre.
Prednášajúci: Ing. Andrej Husár, PhD., HSH, s.r.o.
Dátum a čas: 1. 12. 2020, 11.00 - 12.30  h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.