Kalendár udalostí 24.11.2020

utorok, 24.11.2020

Téma: Pamätník holokaustu Rómov a Sintov v Čechách - výberová online prednáška.
Prednášajúci: Ing. Jan Sulzer,krajinársky ateliér TERRA FLORIDA, Praha.
Dátum a čas: 24. 11. 2020, 19.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
Ing. Jan Sulzer je absolventom krajinárskej architektúry na MZLU v Brne. Počas štúdia nazbieral cenné skúsenosti z praxe v Záhradách Pražského hradu, v Květné zahradě v Kroměříži alebo v Anglicku v záhradách Sherborne Castle. Nadviazal spoluprácu s popredným českým krajinárskym ateliérom TERRA FLORIDA, s ktorým pracuje dodnes. Venuje sa navrhovaniu vegetácie vo všetkých podobách. Je spoluautorom floristickej výzdoby pre barokový festival Hortus Magicus 2019 v Květné zahradě v Kroměříži. Zúčastnil sa architektonických súťaží Zahrada míru v severní Francii, (TERRA FLORIDA/2ka), Kreativní centrum Brno (TERRA FLORIDA/Architekturbuero Šik AG), Park A. B. Svojsíka v Červeném Kostelci - 1. místo (TERRA FLORIDA), medzinárodnej súťaže Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách v Letech u Písku - 1. místo (TERRA FLORIDA/Ateliér Světlík). V roku 2020 sa stal laureátom Ceny rektorky Mendelu. Návrh Pamätníka holokaustu Rómov a Sintov v Čechách (Lety u Písku) vzišiel z medzinárodnej krajinársko-architektonickej súťaže pre Múzeum rómskej kultúry v r. 2019. Súťaže sa zúčastnilo v prvom kole 41 návrhov. Autormi víťazného návrhu sú Ing. Jan Sulzer, Ing. arch. Lucie Vogelová — TERRA FLORIDA v.o.s., MgA. Jan Světlík, Ing. arch. Vojtěch Šedý, Ing. arch. Filip Šefl — Atelier Světlík.

Téma: Večerné rozhovory s krajinnými architektmi: Záhradná architektúra nie je len doplnkom stavby. KEGA 003SPU-4/2020 ZEL:IN:KA Integrácia ZELenej INfraštruktúry do Krajinnej Architektúry. Prednáška ponúkne prierez tvorbou Ing. Eugena Guldana, PhD., od prvých skúseností s projekciou, cez vytváranie vlastných postupov práce, až po získavanie podnetných skúseností prostredníctvom tvorby privátnych záhrad realizovaných na Slovensku a v blízkom zahraničí. Súčasťou prezentácie bude spolupráca s architektonickými ateliérmi na developerských projektoch, postupy práce a získavanie zákaziek, spolupráca s verejným sektorom a účasť v súťažiach. Organizátor a moderátor: Attila Tóth
Prednášajúci: Ing. Eugen Guldan, PhD., Guldan Architects / New Garden Design. Autorizovaný krajinný architekt, absolvent SPU v Nitre (2002).  Vo svojom portfóliu má desiatky projektov privátnych záhrad, strešných záhrad a terás, zelene verejných priestorov a administratívnych budov. Nominácia na cenu CE.ZA.AR. 2014 v kategórii Exteriér. Viacnásobný laureát ceny Záhrada Park Detail roka. Od roku 2015 člen predstavenstva Slovenskej komory architektov (SKA) a predseda Výboru krajinných architektov. Člen Správnej rady SZKT. Popri projekčnej práci vedie obchodno-realizačnú spoločnosť NewGardenDesign so sídlom v Bratislave, ktorá projekty navrhnuté ateliérom GuldanArchitects realizuje priamo pod autorským dozorom autora.
Dátum a čas: 24. 11. 2020, 19.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo, ekonómia a manažment, ekologické a environmentálne vedy.

Téma: Čerpacie stanice, alternatívne stokové systémy - tlakový, podtlakový systém - výberová online prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Marek Sokáč, PhD., Ústav hydrológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Dátum a čas: 24. 11. 2020, 13.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo, strojárstvo.
 

Samosprávy v súčasnosti nefungujú iba ako uzavreté komunity, neprekračujúce originálne či prenesené kompetencie. Čoraz viac sa orientujú trhovo, preberajú manažérske systémy riadenia, vytvárajú si vlastné podniky a orientujú sa aj vo svete marketingu a efektívnej komunikácie. Nástroje, ktoré boli donedávna vlastné súkromným spoločnostiam, sú pevnou súčasťou ich práce na poli prezentácie a propagácie. Cieľom výberovej prednášky je zdieľanie výsledkov z dlhodobej analýzy marketingových rozpočtov všetkých krajských miest SR.

Odbornými garantmi prednášky sú: doc. Ing. Janka Beresecká, PhD., Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, SPU v Nitre prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., Katedra marketingu a obchodu, FEM, SPU v Nitre doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., Katedra manažmentu kultúry a turizmu, FF, UKF v Nitre doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD., Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, FF, UKF v Nitre doc. Mgr. Peter Mikuláš, PhD., Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, FF, UKF v Nitre prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD., Katedra manažmentu, FEM, SPU v Nitre doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD., Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, Materiálovo technologická fakulta so sídlom v Trnave, STU v Bratislave doc. Ing. Štefan Hronec, PhD., Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja, Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici doc. Ing. Viera Papcunová, PhD., Ústav ekonomiky a manažmentu FPV UKF v Nitre, Ing. Veronika, Svetlíková, PhD., Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, SPU v Nitre Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D., Institút mezinárodního managmentu a marketingu, Vysoká škola medzinárodních a veřejných vztahů Praha

Prednášajúci: Mgr. Peter Kubica

Dátum a čas: 24. 11. 2020, 13.00 h

On-line prenos: MS Teams

Webinár je relevantný k študijným odborom ekonómia a manažment, mediálne a komunikačné štúdiá, veda o umení a kultúre, manažment vzdelávania a verejnej správy, verejná ekonomika a služby, priemyselne inžinierstvo, veřejná správa a public relations.