Kalendár udalostí 16.11.2020

pondelok, 16.11.2020

Téma: Smart rozvoj vidieka - výberová online prednáška, ktorá priblíži koncept smart rozvoja vidieka a príklady jeho konkrétnej aplikácie v území.
Prednášajúci: Ing. Tomáš Kozolka, Národná sieť rozvoja vidieka pre Nitriansky kraj
Dátum a čas: 16. 11. 2020, 8.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment, ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Budovanie, rozvíjanie a riadenie vzťahov so zákazníkmi -  výberová  online prednáška vhodná pre všetkých študentov, prioritne pre študentov  FEM (manažment, marketing)
Prednášajúci: Ing. Veronika Jadroňová, manažérka pre kľúčových zákazníkov pre oblasť cukroviniek, Nestlé
Dátum a čas: 16. 11. 2020, 15.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.