Kalendár udalostí 12.11.2020

štvrtok, 12.11.2020

Téma: Presentation Skills - výberová online prednáška v rámci predmetu globálny marketing a rozvíjajúce sa trhy
Prednášajúci: Fraser Andrew Gault – Gault Consulting
Dátum a čas: 12. 11. 2020, 14.00 h
On-line prenos: MS Teams https://cutt.ly/agtmVpN
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Zrecí proces mäsa ako dôležitá súčasť výroby mäsových výrobkov - habilitačná prednáška
Názov habilitačnej práce: Vplyv štartovacích kultúr, prebiotík a okysľujúcich látok na kvalitu trvanlivých tepelne neopracovaných mäsových výrobkov
Prednášajúci: Ing. Miroslav Kročko, PhD., Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre
Dátum a čas: 12. 11. 2020, 9.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka

Téma: Nové trendy v analýzach kódujúcich oblastí génov rastlín relevantných v alergomike - inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD., Katedra genetiky a šľachtenia rastlín Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
Dátum a čas: 12. 11. 2020, 13.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka

Téma: Diskusia o projekte Klíma ťa potrebuje - #klimatapotrebuje - výberová online prednáška
Prednášajúci: Michal Sabo, klimatický aktivista
Dátum a čas: 12. 11. 2020, 13.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy.