Kalendár udalostí 09.11.2020

pondelok, 09.11.2020

Téma: Aplikácia medzinárodných štandardov pre kvalitu a bezpečnosť potravín - habilitačná prednáška
Názov habilitačnej práce: Vplyv konzervačných činidiel na analýzu zloženia vzoriek surového kravského mlieka
Prednášajúci: Ing. Peter Zajác, PhD., Katedra hygieny a bezpečnosti potravín Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre
Dátum a čas: 9. 11. 2020, 9.00 h
Miesto:  Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka