Kalendár udalostí 05.11.2020

štvrtok, 05.11.2020

Téma: Zelené opatrenia v krajine - krajina a voda - online prednáška. Čo sú to "zelené opatrenia v krajine"? Zadržiavame na Slovensku dažďovú vodu správne? A v akých množstvách, postačuje to? Čo funguje, čo by sme mali naopak zlepšiť? Prednáška spojená s diskusiou sa uskutoční v spolupráci s Národným rozvojovým projektom MŠVVaŠ AZU - Aktivita zvyšuje úspech.
Prednášajúca: prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD., Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
Dátum a čas: 5. 11. 2020, 17.30  h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijným odborom: ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Stratégie vstupu na trh a marketing v Číne - výberová online prednáška. Prednáška je súčasťou predmetu medzinárodný marketing a globálny marketing a rozvíjajúce sa trhy. Určená je nielen študentom, ale všetkým záujemcom o uvedenú problematiku.
Prednášajúci: Tomáš Buček, MBA – absolvent Wirtschaftsuniversität Vienna a MBA štúdia na University of International Business and Economics in Beijing
Dátum a čas: 5. 11. 2020, 13.30 h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Market entry strategies and marketing in China - výberová online prednáška. Prednáška je súčasťou predmetu medzinárodný marketing a globálny marketing a rozvíjajúce sa trhy. Určená je nielen študentom, ale všetkým záujemcom o uvedenú problematiku.
Prednášajúci: Tomáš Buček, MBA – absolvent Wirtschaftsuniversität Vienna a MBA štúdia na University of International Business and Economics in Beijing
Dátum a čas: 5. 11. 2020, 15.00 h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Emotional Intelligence and Multicultural Teams  - výberová online prednáška v anglickom jazyku určená predovšetkým študentom predmetu International Management and Entrepreneurship, zameraná na rozvoj emocionálnej inteligencie a jej úlohy v praxi manažérov.
Prednášajúci: Fraser Gault, GAULT Consulting - CEO
Dátum a čas: 5. 11. 2020 o 9.00 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.