Kalendár udalostí 04.11.2020

streda, 04.11.2020

Téma: Diskriminace nejen ve školství - výberová online prednáška určená najmä pre študentov doplňujúceho pedagogického štúdia v rámci predmetu organizácia a riadenie školstva.
Prednášajúca: Ing. Marie Horáčková, Ph.D. – CV Mendelova univerzita v Brne, odborná asistentka
Dátum a čas: 4 11. 2020, 19.00 h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo, strojárstvo, biotechnológie, biológia, ekologické a environmentálne vedy.

Téma: Spoločenská zodpovednosť podnikov - výberová online prednáška zameraná na oboznámenie študentov s problematikou spoločenskej zodpovednosti v podnikaní či príkladmi realizácie CSR aktivít v praxi.
Prednášajúca: Lucia Vargová, Kaufland Slovenská republika v.o.s. - firemná komunikácia
Dátum a čas: 4. 11. 2020 o 11.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.