Kalendár udalostí 29.10.2020

štvrtok, 29.10.2020

Pozývame vás na národné informačné podujatie zamerané na predstavenie nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie – Horizon Europe (2021-2027), ktoré sa uskutoční online formou 29. októbra 2020 od 9:00 do 16:00 h. Hlavným cieľom podujatia bude predstaviť nový rámcový program Horizon Europe odbornej verejnosti, vedeckovýskumným pracovníkom, inovátorom, aktérom zo sféry priemyslu a ďalším kľúčovým aktérom súkromnej sféry, ako aj všetkým, ktorí sa zaujímajú o dianie v prostredí európskeho výskumu, vývoja a inovácií. Bližšie informácie vrátane programu a registrácie nájdete na na webovej stránke: https://www.slord.sk/podujatia/kick-off-podujatie-k-ramcovemu-programu-eu-pre-vyskum-a-inovacie-horizon-europe-2021-2027/

Téma: Analytika v praxi - výberová online prednáška. Prednáška sa bude venovať praktickým príkladom aplikácie analytiky v praxi. Nepôjde o štatistickú teóriu a metódy, skôr praktický význam analytiky a prípadové štúdie jednotlivých firiem, ktorým analytika slúži v ich podnikaní.
Prednášajúci: Richard Kraus, spoločnosť SAS Slovensko, country manager
Dátum a čas: 29. 10. 2020, 11.00 h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Produktová politika spoločnosti TEKMAR na zahraničných trhoch - výberová online prednáška je zameraná na komplexný prístup k skúmaniu zahraničných trhov, plánovaniu, tvorby produktu a jeho komunikácie. Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu medzinárodný marketing a určená je nielen študentom, ale všetkým záujemcom o uvedenú problematiku.
Prednášajúci: Ing. Jozef Nitray, CSc., konateľ spoločnosti TEKMAR
Dátum a čas: 29. 10. 2020, 13.30 h
On-line prenos: http://bit.ly/fem-mm1
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.